Edukacja dla Pokoju

Projekty zrealizowane

 • Uganda

  Szkoła zawodowa dla cieśli i szwaczek w Kyanjovu, Uganda

  W czerwcu 2014 roku stowarzyszenie Edukacja dla Pokoju rozpoczęło budowę szkoły zawodowej dla cieśli i szwaczek w miejscowości Kyanjovu, położonej około 150 kilometrów na zachód od stolicy kraju – Kampali. Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych…

 • Birma

  Współtworzymy wolne media w Birmie/Mjanmie! II edycja.

  Już drugi rok z rzędu Edukacja dla Pokoju wspiera rozwój demokracji w Birmie poprzez edukację młodych dziennikarzy. W naszych działaniach koncentrujemy się na wspieraniu politycznie niezależnych i odpowiedzialnych mediów, w tym na praktycznym treningu umiejętności reporterskich dziennikarzy z prowincji oraz ich pogłębionej…

 • Birma

  Birma na fali

  Stowarzyszenie Edukacja dla Pokoju otrzymało dotację z Polskiej Fundacji Międzynarodowej Współpracy na Rzecz Rozwoju “Wiedzieć Jak” na realizację projektu “Birma na fali. Dostęp do niezależnych mediów poprzez rozwój profesjonalnego radia.”

  Nasza inicjatywa spotkała się również z ogromnym osobistym poparciem ze strony Aung San Suu Kyi, laureatki Pokojowej Nagrody Nobla i przywódczyni birmańskiej opozycji.

 • Rozbudowa Instytutu Rolnictwa w Mazar-i Szarif(Afganistan)

  Wiosną 2012 roku rozpoczęliśmy realizację w Mazar-i Szarif na północy Afganistanu naszego kolejnego projektu: “Wspieranie zrównoważonego rozwoju w Afganistanie przez rozwój edukacji zawodowej i rolnictwa (Rozbudowa Instytutu Rolnictwa w Mazar-i Szarif)”.

  Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków MSZ RP w ramach konkursu Polska pomoc rozwojowa 2012 (nr wniosku 152/2012/PPR2012).

 • Szkoła dla 3500 uczniów w Heracie (Afganistan)

  W Heracie na północnym zachodzie Afganistanu w grudniu 2011 roku zakończył się nasz kolejny projekt: “Wspieranie dobrego rządzenia w Afganistanie poprzez rozwój edukacji (rozbudowa szkoły w Heracie)”.

  Projekt został dofinansowany ze środków programu polskiej pomocy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2011 (umowa dotacji nr 158/2011/PR/2011).

 • Burkina Faso: budowa szkoły i głębinowego ujęcia wody

  30 grudnia 2011 roku zakończyliśmy zgodnie z planem realizację projektu “Poprawa edukacji i ochrony zdrowia w Burkina Faso (budowa centrum szkolno-edukacyjnego i głębinowego ujęcia wody pitnej oraz szkolenia zdrowotne w miejscowości Pobe Mengao).

  Głównym celem projektu było wsparcie rozwoju edukacji wśród chłopców i dziewcząt w Burkina Faso w gminie Pobe Mengao. Projekt współfinansowany był ze środków Ministra Spraw Zagranicznych, w ramach konkursu “Polska Pomoc 2011” – wniosek projektowy nr 37/2011.

 • Pierwsza w Afganistanie uniwersytecka klinika weterynaryjna

  W ramach projektu powstała dwukondygnacyjna Uniwersytecka Klinika Weterynaryjna w Heracie w Afganistanie, której budowa zakończyła się 21 grudnia 2010 roku.

  Gotową Klinikę Weterynaryjną wraz z wyposażeniem Stowarzyszenie przekazało władzom Uniwersytetu w Heracie. Całkowity koszt projektu to 451 518,82 zł, z czego 406 235,86 złotych to dotacja uzyskana przez Stowarzyszenie Edukacja dla Pokoju w ramach programu Polska Pomoc 2010 realizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

 • Pierwsza w Afganistanie uniwersytecka klinika ochrony roślin

  W Heracie na północy Afganistanu w grudniu 2011 roku zakończył się nasz kolejny projekt – rozbudowa Kliniki Uniwersyteckiej o dwie kolejne kondygnacje. Na drugim i trzecim piętrze rozpoczęła działalność Klinika Ochrony Roślin dla Wydziału Rolnictwa Uniwersytetu w Heracie.

 • Budowa zawodowej szkoły rolniczej w Mazar-i Szarif (Afganistan)

  Wiosną 2008 roku rozpoczęła się budowa dodatkowego budynku Wyższej Zawodowej Szkoły Rolniczej w Mazar-i Szarif na północy Afganistanu. W 2010 roku prace budowlane zostały zakończone. Do użytku oddano budynek Wyższej Zawodowej Szkoły Rolniczej oraz internat.

  Już na początku 2007 roku rozpoczęliśmy przygotowania do budowy zawodowej szkoły rolniczej oraz internatu w Mazar-i Szarif.

 • Budowa szkoły w Mohmandan w Afganistanie

  Projekt zrealizowaliśmy w 2005 r. we współpracy z naszym afgańskim partnerem organizacją VUSAF i niemiecką organizacją pozarządową Afghanistan-Schulen. Projekt mogliśmy zrealizować dzięki dotacji MSZ “POMOC 2005” (umowa dotacji numer: R/11/19/2005), jaką uzyskaliśmy działając pod szyldem Stowarzyszenie “Szkoły dla Pokoju”.

 • Budowa kompleksu szkolnego (2 szkoły) w Qaramqul w Afganistanie

  Kompleks umożliwia naukę dla ok. 1500 uczniów: chłopców i dziewcząt. Szkoła podstawowa i gimnazjum (Nasswan Yusuf Merzaiee) dla dziewcząt w Qaramqul Z nauki korzysta ok. 500 dziewcząt.

  Szkoły posiadają tereny rekreacyjno-sportowe oraz zbiorniki na wodę z filtrem uzdatniającym wodę do picia. Tereny szkolne otoczoną są murem. Znajduje się tam także obszar wydzielony pod uprawę warzyw i owoców.

 • Budowa kompleksu szkolnego w Zendadżan (Zenda Jan, Afganistan)

  Nasza czwarta już szkoła – szkoła w Zendadżan – została otwarta 3 lipca 2009 r. Naukę podjęło w niej 1600 dziewcząt. W szkole organizowane są także kursy czytania i pisania dla dorosłych kobiet, które nie miały wcześniej możliwości uczęszczania do szkoły.

  Planowane są dodatkowe wieczorowe kursy zawodowe dla kobiet. Szkoła została wybudowana w okresie 2008-2009 ze środków uzyskanych od Prowincjonalnego Zespołu Odbudowy (Provincial Reconstruction Team, PRT).

 • Centrum komputerowe dla Kalaszy w Pakistanie

  Dla fascynującego i ginącego plemienia Kalaszy, których tradycja liczy sobie 3-4 tysiące lat, a którzy zamieszkują odległe i trudno dostępne doliny gór Hindukuszu na pograniczu pakistańsko-afgańskim, Edukacja dla Pokoju stworzyła w 2009 roku centrum komputerowe, a w 2010 r. wybudowała dla centrum komputerowego osobny budynek.

 • Projekty wolontariackie 2006

  W roku 2006 członkowie Stowarzyszenia zrealizowali kolejny, współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, projekt w Afganistanie polegający na wybudowaniu kompleksu szkolnego i zbiorników wodnych w Afganistanie.

  Integralną częścią projektu były szkolenia w zakresie języka angielskiego, dydaktyki nauczania i obsługi komputerów. Prowadzone one były przez polskich wolontariuszy w Centrum Edukacyjnym VUSAF w Andkhoi.

 • Podręczniki i pomoce dydaktyczne 2002-2006

  Transporty pomocy dydaktycznych i naukowych (książki, podręczniki szkolne, głównie podręczniki do języka angielskiego, zeszyty, długopisy, kredki, materiały biurowe itp.) dla szkół na północy Afganistanu oraz uniwersytetu w Mazar-i Szarif oraz kurtek przeciwdeszczowych dla uczniów na północy (okolice Andhkoi i Mazar-e-Szarif) drogą…