Edukacja dla Pokoju

Zawodowa szkoła rolnicza
w Mazar-i Szarif

Pośrednio projekt przyczyni się do zwiększenia produkcji rolnej i eliminowania głodu. Stowarzyszenie Edukacja dla Pokoju

Budowa zawodowej szkoły rolniczej w Mazar-i Szarif (Afganistan)

Wiosną 2008 roku rozpoczęła się budowa dodatkowego budynku Wyższej Zawodowej Szkoły Rolniczej w Mazar-i Szarif na północy Afganistanu. W 2010 roku prace budowlane zostały zakończone. Do użytku oddano budynek Wyższej Zawodowej Szkoły Rolniczej oraz internat.

Już na początku 2007 roku rozpoczęliśmy przygotowania do budowy zawodowej szkoły rolniczej oraz internatu w Mazar-i Szarif. Przygotowaliśmy szczegółowy projekt budowlany we współpracy z naszymi dotychczasowymi partnerami: afgańską organizacją VUSAF i niemieckim Stowarzyszeniem Afghanistan-Schulen. Dodatkowo Stowarzyszenie Edukacja dla Pokoju zawarło specjalne porozumienie ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW), na mocy którego SGGW miała objąć patronatem ten projekt oraz inne, prowadzone w zakresie edukacji rolniczej w Afganistanie. Patronat ten ma na celu umożliwienie transferu fachowej wiedzy, nowoczesnych technologii rolniczych i doświadczenia w zakresie metodyki nauczania.

Ten projekt, przygotowany jeszcze staranniej niż nasze poprzednie projekty szkolne, starał się o dofinansowanie w konkursie Ministerstwa Spraw Zagranicznych POMOC ZAGRANICZNA 2008. Niestety wniosek został odrzucony przez MSZ, choć od lat wiadomo, że wspieranie rolnictwa oraz edukacji w tym zakresie w Afganistanie powinno być priorytetem.

Ostatecznie środki finansowe na budowę szkoły zostały pozyskane od rządu niemieckiego przez naszego niemieckiego partnera: stowarzyszenie Afghanistan-Schulen, które – razem z afgańską organizacją VUSAF – odpowiedzialne jest za realizację projektu. Bardzo się cieszymy, że po długich staraniach udało się ostatecznie pozyskać fundusze na budowę tego ważnego projektu.
Niestety, wówczas nie udało się pozyskać środków finansowych na budowę internatu. Na szczęście środki na ten cel zostały wyasygnowane także przez rząd niemiecki.

Wyższa Zawodowa Szkoła Rolnicza w Mazar-i Szarif działa od 1977 r. Jest to jedyna szkoła kształcąca młodzież na tym poziomie w całym regionie Afganistanu Północnego. Od chwili powstania Szkoła wykształciła 2000 absolwentów na 4 wydziałach. Na początku 2008 roku do Szkoły uczęszczało 161 studentów, w tym kilka dziewcząt, choć potrzeby są dużo większe – plany rządowe przewidują stworzenie co najmniej 350 miejsc nauczania. Zatrudnionych jest 14 wykładowców. Dotychczasowy budynek szkoły nie był już w stanie pomieścić wszystkich chętnych, stąd konieczność rozbudowy oraz wybudowania internatu dla studiującej młodzieży wiejskiej.

Jak wiadomo, gospodarka Afganistanu opiera się na rolnictwie, dlatego kształcenie specjalistów w dziedzinie rolnictwa jest kwestią życiowo ważną dla tego kraju. Większość ludności w Afganistanie mieszka na wsi, a jednym z priorytetów rozwoju Afganistanu jest wspieranie rolnictwa. Tereny wykorzystywane rolniczo zajmują 58% powierzchni Afganistanu. Rolnictwo jest tradycyjnie główną formą aktywności zawodowej dla dużej części społeczeństwa, ale sektor ten ucierpiał w wyniku kolejnych wojen i konfliktów, katastrof naturalnych i niskich nakładów na inwestycje. Ludność wiejska to 77% populacji kraju, a 75% mieszkańców wsi żyje z rolnictwa (zaopatrując w żywność także mieszkańców miast): dla wielu z nich jest to jedyne źródło utrzymania. Według ONZ prawie 70% Afgańczyków nie ma zabezpieczonego stałego dostępu do żywności, a wzrost cen na żywność sprawia, że kolejne miliony zagrożone są pod tym względem. W latach 1970-tych Afganistan był zasadniczo samowystarczalny, jeśli chodzi o produkcję rolną. Ta sytuacja uległa zmianie i wiele produktów rolnych jest importowanych, a tradycyjne uprawy zostały zastąpione przez mak opiumowy. Wszystko to bardzo niekorzystnie wpływa na stan afgańskiej gospodarki, poziom życia i codzienne bezpieczeństwo. Afganistan odczuwa także silny brak w zakresie profesjonalnej, wykształconej kadry w zakresie rolnictwa. Dlatego też w dłuższej perspektywie beneficjentem tego przedsięwzięcia będzie społeczność afgańska, ponieważ wzrost liczby wykształconych rolników nie tylko wpłynie na poprawę sytuacji w rolnictwie i zwiększenie produkcji rolniczej, ale również będzie sprzyjać upowszechnianiu upraw alternatywnych do uprawy maku opiumowego.

Wyższa Szkoła Zawodowa w Mazar-i Szarif kształci przyszłych rolników, którzy dzięki uzyskanej fachowej wiedzy rolniczej, w tym także wiedzy na temat różnicowania i ekonomizacji upraw, będą promować uprawy inne niż mak opiumowy, informować ludność wiejską o tym, jak uprawiać inne rośliny efektywniej i taniej, oraz szerzyć wiedzę na temat racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi. Pośrednio projekt przyczyni się do zwiększenia produkcji rolnej i eliminowania głodu. Można wyrazić tylko żal, że polski MSZ nie zechciał wesprzeć tak ważnego projektu.

Projekt rozbudowy Instytutu Rolnictwa i Weterynarii (IRiW) w Mazar-i Szarif o drugą kondygnację uzyskał w 2012r. dofinansowanie ze strony MSZ w ramach konkursu MSZ: Polska pomoc rozwojowa 2012. Niestety ze względów formalno-prawnych leżącej po stronie afgańskiej nie został on zrealizowany – zobacz szczegóły.

 

Projekt rozbudowy Instytutu Rolnictwa i Weterynarii w Mazar-i Szarif

Więcej o Afganistanie Galeria Film