Edukacja dla Pokoju

Projekty w realizacji

Angażujemy w budowę naszych szkół dotychczas zwaśnione strony, budując między nimi zaufanie. Stowarzyszenie Edukacja dla Pokoju