Edukacja dla Pokoju

Szkoła zawodowa dla cieśli i szwaczek w Kyanjovu, Uganda

W czerwcu 2014 roku stowarzyszenie Edukacja dla Pokoju rozpoczęło budowę szkoły zawodowej dla cieśli i szwaczek w miejscowości Kyanjovu, położonej około 150 kilometrów na zachód od stolicy kraju – Kampali. Stowarzyszenie Edukacja dla Pokoju

31/07/2014

Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach programu „Polska Pomoc 2014”. Projekt nr 132/2014 oraz przy finansowym wsparciu charytatywnej organizacji “Partner Sein” ze Szwajcarii” pt. „Rozwój edukacji i poprawa konkurencyjności na rynku pracy młodzieży dystryktu Lwengo poprzez budowę średniej szkoły zawodowej dla szwaczek i cieśli w miejscowości Kyanjovu – Uganda” zakończony zostanie do końca grudnia 2014 roku. Prace na budowie rozpoczęły się zgodnie z harmonogramem w dniu 10 czerwca br. W ciągu pierwszych dwóch tygodni oczyszczony został teren pod budowę szkoły, wykopano i wylano fundamenty oraz rozpoczęto stawianie ścian nośnych.

01/09/2014

Kolejny etap prac został rozpoczęty zgodnie z harmonogramem. Po oczyszczeniu terenu, wykopaniu i wylaniu fundamentów rozpoczęto stawianie ścian nośnych. Głównym materiałem budowlanym są cegły wypalane na miejscu. W celu zagwarantowania trwałości projektu, konstrukcja nośna została wsparta poprzez zastosowanie żelbetowych słupów oraz wieńców. W następnych etapach ściany zostaną pokryte tynkiem z gliny. Zostanie postawiony dach dwuspadowy, wstawione zostaną okna i drzwi. Szkoła będzie składała się z 4 pomieszczeń przeznaczonych na sale lekcyjne, dwóch sal przeznaczonych na warsztaty zawodowe oraz pomieszczenia dla nauczycieli. Dookoła budynku zaprojektowano podcień. Budynek został podniesiony o 30 cm w stosunku do istniejącego poziomu terenu, ze względu na występowanie ulewnych deszczy w czasie trwania pory deszczowej.

09/10/2014

Dzięki dobrej współpracy z ugandyjskim lokalnym partnerem projektu, kolejne etapy realizacji projektu postępują zgodnie z harmonogramem. Po postawieniu ścian nośnych, zainstalowano dach dwuspadowy, którego konstrukcja jest uwarunkowana klimatyczne – zamiast tradycyjnej drewnianej konstrukcji, ulegającej szybkiemu zniszczeniu w lokalnym klimacie, zastąpiono ją szkieletem stalowym – trwalszym i bardziej wytrzymałym. Pokrycie dachu wykonano z blachy falistej. Dach został wysunięty w stosunku do ścian obiektu o 150 cm dla zapewnienia cienia. Wykonano ponadto podłogi z gliny i lokalnych kamieni. W następnym etapie nowy budynek szkolny wyposażony zostanie w panele słoneczne i instalację zasilaną energią słoneczną, która wykorzystywana będzie do oświetlenia klas i pomieszczenia dla nauczycieli. Zostanie zbudowany kolektor na wodę deszczową, oraz studnia głębinowa. Sale lekcyjne wyposażone zostaną w ławki, krzesła, tablice oraz inne niezbędne wyposażenie. Pomieszczenia na warsztaty zawodowe wyposażone zostaną w maszyny do szycia, oraz urządzenia i narzędzia ciesielskie.

 

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP www.polskapomoc.gov.pl

 

polska pomoc