Edukacja dla Pokoju

Kompleks szkolny w Zendadżan

Wykształcone kobiety będą mogły usamodzielnić się finansowo, dzięki czemu ich pozycja w społeczeństwie wzrośnie. Stowarzyszenie Edukacja dla Pokoju

Budowa kompleksu szkolnego w Zendadżan (Zenda Jan, Afganistan)

Nasza czwarta już szkoła – szkoła w Zendadżan – została otwarta 3 lipca 2009 r. Naukę podjęło w niej 1600 dziewcząt. W szkole organizowane są także kursy czytania i pisania dla dorosłych kobiet, które nie miały wcześniej możliwości uczęszczania do szkoły. Planowane są dodatkowe wieczorowe kursy zawodowe dla kobiet. Szkoła została wybudowana w okresie 2008-2009 ze środków uzyskanych od Prowincjonalnego Zespołu Odbudowy (Provincial Reconstruction Team, PRT).

Kolejne etapy budowy szkoły w Zendajan zostały ukończone. Raport nr 10 wraz ze zdjęciami z budowy przesłanymi do nas przez wykonawcę prac budowlanych potwierdzają ukończenie drugiej kondygnacji budynku.

W październiku 2008 roku rozpoczęła się budowa szkoły dla dziewcząt w prowincji Zendedżan a już 6 listopada ukończono budowę fundamentów.
Jeszcze w 2006 roku rozpoczęliśmy przygotowania do budowy kompleksu szkolnego dla ok. 2500 dziewcząt w miejscowości Zendadżan (Zenda Jan) koło Heratu [zachodni Afganistan]. Przygotowaliśmy szczegółowy projekt budowlany we współpracy z organizacją Women for Afghan Women. Opieraliśmy się tu na sprawdzonym projekcie gotowej już dwupiętrowej szkoły wybudowanej niedaleko Heratu przez naszych przyjaciół z organizacji Women for Afghan Women.
Ten projekt, przygotowany jeszcze staranniej niż nasze poprzednie projekty szkolne, starał się o dofinansowanie w konkursie Ministerstwa Spraw Zagranicznych POMOC ZAGRANICZNA 2008. Niestety, wniosek został odrzucony przez MSZ.
Ostatecznie środki finansowe na budowę szkoły zostały pozyskane przez Virignię Boden, obywatelkę amerykańską, która była również odpowiedzialna za realizację projektu. Cieszymy się jej sukcesem tym bardziej, iż Edukacja dla Pokoju miała duży wkład w pomyślne zakończenie procesu. Virginia Boden wielokrotnie konsultowała się z nami w swoich staraniach o dotację i wzorowała się na przygotowanym przez nas, a niestety odrzuconym przez polskie MSZ, wniosku o dofinansowanie oraz projekcie budowy szkoły, nad którym pracowaliśmy ponad dwa lata.

Liceum dla dziewcząt w Zendedżan składa się z 16 klas, a zajęcia są prowadzone przez 40 nauczycieli. Projekt spotkał się z dużym poparciem i zaangażowaniem lokalnej społeczności, która aktywnie wspierała budowę oraz zobowiązała się do dbania o bezpieczeństwo uczniów. Stowarzyszenie Edukacja dla Pokoju w miarę możliwości zapewni ze swojej strony wyposażenie biblioteki szkolnej oraz klas. Nowy budynek szkolny pozwoli na zapewnienie dzieciom właściwego otoczenia, dzięki czemu mogą docenić wartość wykształcenia i edukacji. Zapewni również miejsce na przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli, gdyż brak wykwalifikowanej kadry jest jedną z bolączek w prowincji Zendedżan. Szkolenia dla nauczycieli zostaną przeprowadzone przez doświadczonych nauczycieli-wolontariuszy. Po zakończeniu budowy wraz z Virginią Boden będziemy nadal monitorować przebieg edukacji oraz wspierać bieżące potrzeby szkoły. Została również nawiązana wstępna współpraca ze szkołami w Hamburgu oraz w Castro Valley w Kalifornii, które chciałyby stworzyć wraz z Liceum w Zendedżan program szkół partnerskich. Mamy nadzieję, że do tego pomysłu uda nam się przekonać również licea w Polsce.

Ponadto w miejscowości Zendadżan prężnie działa lokalny samorząd kobiet (szura), który zamierza wspierać szkołę. Do samorządu należy ponad 400 kobiet, które już posiadają własny budynek i od kilku lat prowadzą działalność gospodarczą – m in. zajmują się hodowlą jedwabników, produkcją jedwabiu i wyrobów z jedwabiu oraz produkcją przetworów owocowych, które są sprzedawane nawet w Kabulu. W 2007 r. kobieca szura brała udział w ogólnokrajowych targach rolniczych w Kabulu jako jedyna organizacja kobieca w Afganistanie! Szura planuje dzielić się doświadczeniem z dziewczętami szkoły, która jest teraz w budowie, ma zamiar prowadzić zawodowe kursy hodowli jedwabników, produkcji jedwabiu, krawiectwa oraz kursy przetwórstwa produktów spożywczych. Beneficjentami tego projektu będzie 1600 dziewcząt z Zendadżan, gdyż tylko tyle pomieści przyszła szkoła (choć potrzeby są dużo większe), oraz kobiety. Pośrednio na wybudowaniu szkoły skorzystała cała społeczność miasta. Wykształcone kobiety będą mogły usamodzielnić się finansowo,dzięki czemu ich pozycja w społeczeństwie wzrośnie. Ponadto, będą one aktywizować inne kobiety, co korzystnie wpłynie na ich sytuację. Projekt przyczyni się nie tylko do wzrostu poziomu wykształcenia kobiet w Afganistanie północnym, ale także będzie wspierał aktywność zawodową i przedsiębiorczość kobiet.

 

Więcej o Afganistanie Galeria Film