Edukacja dla Pokoju

Szkoła dla 3500 uczniów w Heracie (Afganistan)

Wyrównywanie szans poprzez równy dostęp do edukacji dla dziewcząt i chłopców w Heracie. Stowarzyszenie Edukacja dla Pokoju

Etap 1 – Budowa kompleksu szkolnego dla chłopców i dziewcząt w Heracie

20 grudnia 2009 roku nastąpiło oficjalne otwarcie dużego budynku szkolnego w dzielnicy Pajan Ab w Heracie w Afganistanie. Jest to jedna z najbiedniejszych dzielnic miasta Herat, położonego na północnym zachodzie kraju. W dzielnicy tej, zamieszkałej łącznie przez 17 000 osób, do tej pory nie było ani jednego budynku szkolnego, a nauka odbywała się pod namiotami, bez względu na warunki pogodowe.

Projekt został zrealizowany przez Stowarzyszenie Edukacja dla Pokoju we współpracy z partnerem afgańskim – Związkiem Młodzieży Heratu (Heart Youth Union, HYU).

Projekt był współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach działań pomocowych MSZ w 2009 r. “Polska Pomoc 2009” dzięki dotacji projektowej nr 191/2009: “Wyrównywanie szans poprzez równy dostęp do edukacji dla dziewcząt i chłopców w Heracie (budowa szkoły)”. Była to jedna z najwyższych przyznanych w 2009 roku dotacji, a przygotowany przez nas projekt został uznany przez MSZ za wzorcowy. Celem projektu było zapewnienie dzieciom i młodzieży z Heratu równego dostępu do powszechnej edukacji w przyjaznym i bezpiecznym otoczeniu, awans społeczny kobiet poprzez równouprawnienie w dostępie do edukacji i podniesienie poziomu wiedzy nt. higieny żywienia.

Nowa szkoła o powierzchni 960 m² składa się z 14 pomieszczeń: 10 klas oraz sześciu dodatkowych pomieszczeń pomocnicznych (pokój nauczycielski, biblioteka itp.). Budynek wyposażony jest ponadto w pracownię komputerową.

System zmianowy pozwala na wprowadzenie podziału na grupy żeńskie i męskie, dzięki czemu uszanowana zostaje tradycja afgańska, co z kolei motywuje mieszkańców miasta do posyłania do szkoły także dziewczynek. Naukę pobiera w nim 1500 uczennic i uczniów w wieku 7–18 lat (klasy 1–9) na trzy zmiany. W 2011 roku wybudowano drugie piętro tak, aby budynek szkolny mógł łącznie pomieścić 3000 uczennic i uczniów.

Dodatkowo w szkole przeprowadziliśmy program informacyjny nt. podstawowych zasad higieny i zdrowego żywienia. Objął on dystrybucję ilustrowanej broszury informacyjnej (opracowanej przy współudziale Instytutu Żywności i Żywienia) wraz z zestawem przyborów do higieny oraz ustną kampanię informacyjną prowadzoną przez przeszkolonych przez nas nauczycieli.

Po zakończeniu budowy szkoły będziemy nadal ją wspierać poprzez zbiórkę materiałów dydaktycznych, pomocy naukowych, sprzętu komputerowego i artykułów biurowych. Jest to już piąty budynek szkolny wybudowany w Afganistanie przez zespół Stowarzyszenia Edukacja dla Pokoju.

W uroczystości otwarcia budynku szkolnego udział wzięli m.in.: wiceprzewodniczący Rady Samorządowej Prowincji Herat Abdul Zahir Faizadeh, dyrektor Wydziału Edukacji Prowincji Herat Ghulam Hazrat Tenhah, wicedyrektor Wydziału Edukacji Prowincji Heart Arwin Tahery, dyrektor szkoły w Pajan Ab Abdolwase Forootan, prezes Związku Młodzieży Heratu Ehsan Hajizadah, wiceprezes Związku Młodzieży Heratu Ali Ashgar Yaghoobi, prezes Stowarzyszenia Edukacja dla Pokoju dr hab., prof. SWPS, Piotr Balcerowicz oraz członek zarządu Stowarzyszenia Edukacja dla Pokoju Piotr Boruszkowski. Uroczystość relacjonowały lokalne media afgańskie: telewizja, radio i prasa.

Podczas uroczystości władze prowincji Herat w osobie pana Abdula Zahira Faizadeha, wiceprzewodniczącego Rady Samorządowej Prowincji Herat (Herat Provincial Council), oraz nasz lokalny partnery – Związek Młodzieży Heratu (Herat Youth Union) przekazały podziękowania dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Stowarzyszenia Edukacja dla Pokoju w formie ustnej i pisemnej.

Stowarzyszenie Edukacja dla Pokoju wyraża gorące podziękowania Ministerstwu Spraw Zagranicznych i Departamentowi Współpracy Rozwojowej MSZ za uzyskaną pomoc i finansowe wsparcie niezbędne w realizacji projektu.

Projekt był współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach działań pomocowych MSZ w 2009 r. “Polska Pomoc 2009” dzięki dotacji projektowej nr 191/2009: “Wyrównywanie szans poprzez równy dostęp do edukacji dla dziewcząt i chłopców w Heracie (budowa szkoły)”.

Etap 2 – Rozbudowa kompleksu szkolnego dla chłopców i dziewcząt w Heracie

W Heracie na północnym zachodzie Afganistanu w grudniu 2011 roku zakończył się nasz kolejny projekt: “Wspieranie dobrego rządzenia w Afganistanie poprzez rozwój edukacji (rozbudowa szkoły w Heracie)”.
Projekt został dofinansowany ze środków programu polskiej pomocy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2011 (umowa dotacji nr 158/2011/PR/2011).

Rozbudowaliśmy naszą szkołę wybudowaną w 2009 roku o dodatkowe piętro tak, aby pomieściła łącznie 3200 uczniów, dziewcząt i chłopców, w wieku 7-18 lat (klasy 1-9) w dzielnicy Pajan Ab w mieście Herat.

Pajan Ab to jedna z najbiedniejszych dzielnic miasta Herat. W dzielnicy tej, zamieszkałej łącznie przez ponad 17 000 osób, do momentu wybudowania naszej szkoły nie było ani jednego budynku szkolnego, a nauka odbywała się pod namiotami, bez względu na warunki pogodowe.

Dzięki temu projektowi, wszystkie dzieci uczęszczające do szkoły uczą się obecnie w murowanym budynku, a nauka pod gołym niebem i w namiotach stała się przeszłością.

Rozbudowa szkoły o drugą kondygnację pozwoliła na powiększenie budynku o kolejne 14 pomieszczeń: 10 klas oraz 4 dodatkowe pokoje. Łączna powierzchnia budynku wynosi obecnie blisko 2000 m2.
Aby rozbudowa szkoły o drugą kondygnację była możliwa, wykorzystaliśmy ministerialne plany architektoniczne konstrukcji wzmocnionej. Dzięki temu obecnie budynek może pomieścić łącznie 3200 dziewcząt i chłopców uczących się na trzy zmiany.
System zmianowy pozwala na wprowadzenie podziału na grupy żeńskie i męskie, dzięki czemu uszanowana zostaje tradycja afgańska, co z kolei motywuje mieszkańców miasta do posyłania do szkoły także dziewczynek.

W ramach projektu szkoła uzyskała odpowiednie wyposażenie (biurka szkolne wraz z ławkami, wiatraki niezbędne do chłodzenia pomieszczeń szkolnych, meble biurowe niezbędne do wyposażenia gabinetu dyrekcji, pokoju nauczycielskiego).
Dla uczniów w ramach projektu zostały zakupione zeszyty, długopisy, kredki, ołówki oraz artykuły higieniczne, w tym szczoteczki do zębów, pasta do zębów oraz mydło.

W szkole uruchomiony został program edukacyjny dla dzieci i młodzieży na temat dobrego rządzenia (good governance). W tym celu została zaprojektowana specjalna broszura, opisująca w prosty sposób, czym jest dobre rządzenie i jakich obszarów życia dotyczy. Broszura została wydrukowana w odpowiedniej ilości, aby wszystkie uczennice oraz wszyscy uczniowie mogli korzystać z tego materiału, dzieląc się zdobytą wiedzą ze swoimi rodzinami.
Dystrybucja broszury odbywała się podczas zajęć lekcyjnych dedykowanych dobremu rządzeniu. Nauczyciele prowadzący zajęcia, zostali przeszkoleni z tej problematyki, tak aby w prosty sposób mogli przekazywać wiedzę uczennicom i uczniom.

Wyrażamy gorące podziękowania Ministerstwu Spraw Zagranicznych i Departamentowi Współpracy Rozwojowej MSZ za udzieloną pomoc i finansowe wsparcie niezbędne w realizacji projektu.

Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. jako projekt nr 158/2011 “Wspieranie dobrego rządzenia w Afganistanie poprzez rozwój edukacji (rozbudowa szkoły w Heracie)”.

Więcej o Afganistanie Galeria Film