Edukacja dla Pokoju

Szkoła w Burkina Faso (Afryka)

Poprawa edukacji i ochrony zdrowia w Burkina Faso (budowa centrum szkolno-edukacyjnego i głębinowego ujęcia wody pitnej oraz szkolenia zdrowotne w miejscowości Pobe Mengao). Stowarzyszenie Edukacja dla Pokoju

Burkina Faso: budowa szkoły i głębinowego ujęcia wody

30 grudnia 2011 roku zakończyliśmy zgodnie z planem realizację projektu “Poprawa edukacji i ochrony zdrowia w Burkina Faso (budowa centrum szkolno-edukacyjnego i głębinowego ujęcia wody pitnej oraz szkolenia zdrowotne w miejscowości Pobe Mengao).
Głównym celem projektu było wsparcie rozwoju edukacji wśród chłopców i dziewcząt w Burkina Faso w gminie Pobe Mengao. Projekt współfinansowany był ze środków Ministra Spraw Zagranicznych, w ramach konkursu “Polska Pomoc 2011” – wniosek projektowy nr 37/2011.

Burkina Faso to jeden z najbiedniejszych krajów na świecie, gdzie poziom edukacji jest niezwykle niski. Niemal połowa jego mieszkańców żyje w rodzinach gdzie nikt z domowników nie posiada nawet podstawowego wykształcenia, a więcej niż dwóch na trzech z nich nie potrafi czytać. Północna część kraju (położona w strefie Sahelu), gdzie stowarzyszenie Edukacja dla Pokoju zdecydowało się realizować projekt, to najuboższa część Burkina Faso. Na terenie miejscowości Pobe Mengao funkcjonują 3 szkoły podstawowe: “A”, “B” i “C”. Jednak tylko szkoły “A” i “B” posiadały właściwe warunki do prowadzenia zajęć lekcyjnych (budynki murowane), natomiast dzieci ze szkoły “C” uczyły się na pod gołym niebem, lub pod wykonanymi z trzciny wiatami. Brak stałej siedziby powodował także, że szkoła “C” liczyła zaledwie 55 uczniów (pozostałe dwie szkoły liczą odpowiednio po 500 i 150 uczniów).

Obecnie uczniowie i nauczyciele szkoły “C” mają do dyspozycji murowany budynek o łącznej powierzchni 250 m2 (3 sale lekcyjne, 2 pomieszczenia administracyjne). Budynek szkolny został wybudowany z materiałów wysokiej jakości (cegła cementowo-laterytowa). Jest to jedyny tego typu obiekt w promieniu 40 kilometrów. W budynku szkoły zastosowaliśmy nasz własny pomysł na dach: dach spadzisty ze specjalnym systemem wentylacji, który wcześniej nie był stosowany w tamtym regionie, a którego projekt już teraz został przejęty przez lokalne firmy budowlane.

Prace budowlane prowadzone były pod ścisłym nadzorem architektów współpracujących ze stowarzyszeniem EdP. Szkoła została wyposażona w meble, tablice i inne niezbędne sprzęty. Wyposażenie szkoły zostało zakupione przez partnera lokalnego stowarzyszenia EdP – Komitet Wspierający Polskie Projekty w Pobe Mengao.

W budynku szkoły zainstalowano baterie słoneczne dostarczające prąd, którego dotychczas nie było w budynkach użyteczności publicznej w regionie. Przy szkole powstało także głębinowe ujęcie wody, dostarczające wody pitnej. Dodatkowo ze środków, które pozostały w ramach projektu (na prośbę lokalnej wspólnoty), wokół głębinowego ujęcia wody został wybudowany ochronny murek, zabezpieczający studnię przed piaskiem oraz zanieczyszczeniem przez zwierzęta. Wspólnota jako wkład własny wybudował także latryny przy szkole. Miejscowe władze i lokalna społeczność współpracowały przy realizacji projektu z dużym zaangażowaniem. Mieszkańcy prowadzili prace na budowie szkoły (między innymi dowozili pasek, żwir, cegły). Niezwykle pozytywnym aspektem całego projektu jest to, że lokalna wspólnota dodatkowo i z własnej inicjatywy, w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły wybudowała kuchnie – gdzie będą przygotowywane posiłki dla dzieci.

W realizacji projektu przez cały okres jego trwania wspierał nas partner z Polski – Centrum Misji i Ewangelizacji z Dzięgielowa www.cme.org.pl . Oddanie do użytku nowego budynku szkolnego zwiększyło komfort nauczania i pozwoli docenić uczniom i ich rodzicom pozytywne aspekty edukacji. Zajęcia w nowym budynku odbywają sięod 1 grudnia 2011 r. Zgodnie z zapewnieniami władz lokalnych, w tym prefekta Pobe Mengao, w ciągu 3 lat szkoła osiągnie zakładany poziom około 300 uczniów i 5 nauczycieli (obecnie 55 uczniów i 2 nauczycieli).

W ramach projektu, realizowany był także komponent edukacji rozwojowej. Przygotowany został 20 minutowy reportaż telewizyjny pt. ” Burkina Faso – dać nadzieję”. Jego emisja miała miejsce 13 września 2011 roku w programie 2 TVP (powtórka 15 września 2011r. w TVP Polonia). Obecnie materiał ten wykorzystywany jest podczas spotkań i prezentacji przez stowarzyszenie Edukacja dla Pokoju, oraz partnera krajowego stowarzyszenia Centrum Misji i Ewangelizacji z Dzięgielowa.

Pragniemy wyrazić ogromne podziękowania za pomoc w realizację projektu dla naszych przyjaciół Iwony Nawrot, dr Lucjana Buchalika, ks. Grzegorza Giemzy oraz Damiana Pomocki.

Niestety, MSZ odrzucił wniosek o dofinansowanie dwóch pozostałych części pierwotnego projektu: (1) budowa centrum edukacyjnego z pracownią komputerową oraz (2) szkoleń z zakresu profilaktyki zdrowotnej, higieny i pierwszej pomocy. Drugi komponent obejmować miał edukację prozdrowotną wśród mieszkańców Pobe Mengao i okolic. W ramach projektu zaplanowano szkolenia z zakresu profilaktyki zdrowotnej, higieny i pierwszej pomocy, a w prelekcjach i szkoleniach prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę medyczną mieli uczestniczyć uczniowie, jak i ich rodzice. Szkolenia miały być także okazją do skorzystania z podstawowej pomocy medycznej. Szacunkowo w szkoleniach miało wziąć udział 2200 dzieci oraz dorosłych. Należy pamiętać, że gmina Pobe Mengao oraz sąsiednie gminy pozbawione są jakiejkolwiek pomocy medycznej, a mieszkańcy nie posiadają podstawowej wiedzy w zakresie np. pierwszej pomocy. Niestety Siłą rzeczy, celów wynikających z usuniętych dwóch komponentów projektu nie udało się zrealizować.

Projekt współfinansowany był ze środków Ministra Spraw Zagranicznych, w ramach konkursu “Polska Pomoc 2011” – wniosek projektowy nr 37/2011.

 

Więcej o Burkina Faso Galeria Film