Edukacja dla Pokoju

Raporty i sprawozdania

Stowarzyszenie Edukacja dla Pokoju . Stowarzyszenie Edukacja dla Pokoju

 

Sprawozdania finansowe i merytoryczne z prowadzenia działalności o charakterze pożytku publicznego

 

Sprawozdanie merytoryczne z prowadzenia działalności o charakterze pożytku publicznego w 2012 roku przez Stowarzyszenie “Edukacja dla Pokoju”

pdf

Sprawozdanie finansowe za 2012 rok

pdf

Sprawozdanie merytoryczne z prowadzenia działalności o charakterze pożytku publicznego w 2011 roku przez Stowarzyszenie “Edukacja dla Pokoju”

pdf

Sprawozdanie finansowe i informacja dodatkowa za 2011 rok

pdf

Sprawozdanie merytoryczne z prowadzenia działalności o charakterze pożytku publicznego w 2010 roku przez Stowarzyszenie “Edukacja dla Pokoju”

pdf

Sprawozdanie finansowe i informacja dodatkowa za 2010 rok

pdf

Sprawozdanie merytoryczne z prowadzenia działalności o charakterze pożytku publicznego w 2009 roku przez Stowarzyszenie “Edukacja dla Pokoju”

pdf

Sprawozdanie finansowe i informacja dodatkowa za 2009 rok

pdf

Sprawozdanie merytoryczne z prowadzenia działalności o charakterze pożytku publicznego w 2008 roku przez Stowarzyszenie “Edukacja dla Pokoju”

pdf

Sprawozdanie finansowe i informacja dodatkowa za 2008 rok

pdf

Sprawozdanie merytoryczne z prowadzenia działalności o charakterze pożytku publicznego w 2007 roku przez Stowarzyszenie “Edukacja dla Pokoju”

pdf