Edukacja dla Pokoju

Projekty wolontariackie

Na wszystkie prowadzone przez nas kursy uczęszczały dzieci narodowości uzbeckiej, turkmeńskiej i tadżyckiej, dzięki czemu uczyły się akceptować własną odmienność etniczną i językową. Jest to tym ważniejsze, gdyż podstawową przyczyną konfliktów w Afganistanie są podziały etniczne. Stowarzyszenie Edukacja dla Pokoju

Projekty wolontariackie 2006

W roku 2006 członkowie Stowarzyszenia zrealizowali kolejny, współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, projekt w Afganistanie polegający na wybudowaniu kompleksu szkolne

go i zbiorników wodnych w Afganistanie (Qaramqul, prowincja Farjab, płn.-zach. Afganistan). Integralną częścią projektu były szkolenia w zakresie języka angielskiego, dydaktyki nauczania i obsługi komputerów. Prowadzone one były przez polskich wolontariuszy w Centrum Edukacyjnym VUSAF w Andkhoi.

Wolontariusze zostali wyselekcjonowani spośród wielu chętnych. W trakcie rekrutacji prowadzonej przez specjalistów z zakresu orientalistyki oraz nauczania języka angielskiego i informatyki brano pod uwagę nie tylko umiejętności merytoryczne, ale także doświadczenie z zakresu znajomości obcych kultur oraz gotowość do dostosowania się do tamtejszych warunków. Dzięki temu wszystkie prowadzone kursy ocenione zostały bardzo przychylnie przez ich uczestników. Natomiast znajomość miejscowych realiów oraz szacunek dla miejscowej kultury sprawił, że wolontariusze zdobyli sobie uznanie i przyjaźń swoich uczniów, a także naszych afgańskich partnerów.

Wolontariusze, mimo pewnych wyrzeczeń, które musieli ponieść (w przypadku dziewcząt konieczność okrywania głowy chustką, brak możliwości samodzielnego poruszania się po Andkhoi), zgodnie podkreślali chęć uczestniczenia w dalszych projektach realizowanych w Afganistanie.

Dla wielu uczestników kursów był to pierwszy w życiu kontakt z inną, pozaeuropejską kulturą, szansą na dowiedzenie się czegoś o kraju z innego kręgu kulturowego. Praca wolontariuszy z całą pewnością przyczyniła się do budowania pozytywnego wizerunku RP poza granicami kraju. Na wszystkie prowadzone przez nas kursy uczęszczały dzieci narodowości uzbeckiej, turkmeńskiej i tadżyckiej, dzięki czemu uczyły się akceptować własną odmienność etniczną i językową. Jest to tym ważniejsze, gdyż podstawową przyczyną konfliktów w Afganistanie są podziały etniczne.

Projekt ten realizowaliśmy działając jeszcze pod szyldem Stowarzyszenie “Szkoły dla Pokoju”.