Edukacja dla Pokoju

Podziękowania

Gorąco dziękujemy naszym przyjaciołom i sponsorom. Stowarzyszenie Edukacja dla Pokoju

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej

Jako pomysłodawcy, twórcy i realizatorzy projektów edukacyjnych realizowanych przez nas osobiście w okresie 2005-2007 (w tym budowa trzech budynków szkolnych) pragniemy wyrazić gorące podziękowania Ministerstwu Spraw Zagranicznych RP, głównemu darczyńcy.
Bez pomocy MSZ (dotacja nr R/11/19/2005, dotacja nr PZ/96/36/2006), jaką uzyskały nasze projekty realizowane pod szyldem “Szkoły dla Pokoju”, nie bylibyśmy w stanie zrealizować naszych zamierzeń. Pomoc ze strony MSZ została udzielona modelowo.
Wierzymy, że dzięki tej współpracy będziemy mogli kontynuować naszą pomoc edukacyjną i humanitarną w odbudowie Afganistanu a także w innych regionach świata.

Rahman Qul

Z całego serca dziękujemy naszemu przyjacielowi i współpracownikowi, panu Rahmanqulowi (Andkhoi, Afganistan), który swoje wieloletnie zaangażowanie w odbudowę Afganistanu przypłacił życiem.
Został zamordowany w lutym 2007 r. przez fundamentalistów islamskich. Zawsze pozostanie on w naszej pamięci i naszych myślach.
Dziękujemy także jego rodzinie za ich zaangażowanie w trudnych i niebezpiecznych warunkach.

O Rahman Qulu

Tomasz Skowroński

Gorąco dziękujemy naszemu przyjacielowi i członkowi EdP, Tomkowi Skowrońskiemu, który zmarł w dniu 15 sierpnia 2012 roku w wieku 54 lat.
Pamiętamy o nim i o jego zaangażowaniu w projekty, przede wszystkim w projekt budowy szkoły zawodowej dla ludności tybetańskiej w prowincji Syczuan (ChRL).
Wyrażamy żal, że nie ma go już z nami.

Tomasz Skowroński

 

 • Mecenas Krzysztof Szreder

  Stowarzyszenie Edukacja dla Pokoju korzysta z nieodpłatnej pomocy prawnej pro publico bono Mecenasa Krzysztofa Szredera – bardzo dziękujemy!

 • Radca Prawny Sylwester Horbacz

  Stowarzyszenie Edukacja dla Pokoju korzysta z bezpłatnego wsparcia prawnego pro publico bono Kancelarii Radcy Prawnego Sylwestra Horbacza – bardzo dziękujemy!

 • Helsińska Fundacja Praw Człowieka

  Stowarzyszenie Edukacja dla Pokoju korzysta z nieodpłatnej pomocy prawnej pro publico bono Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka – bardzo dziękujemy!

 • Drukarnia TORRO

  Gorąco dziękujemy drukarni TORRO za wieloletnią współpracę i druk materiałów promocyjnych.

 • Magazyn EuroStyl

  Dziękujemy gorąco Magazynowi EuroStyl za wsparcie naszej działalności.

 • Agencja Reklamowa DSK

  Dziękujemy gorąco Agencji Reklamowej DSK za wieloletnią pomoc w przygotowywaniu i druku materiałów promocyjnych oraz za opracowanie i druk kalendarza na 2010.

 • Agencja Reklamowa RADNA

  Bardzo dziękujemy Agencji Reklamowej RADNA za wsparcie naszej dzialalności i za wspaniałą oprawę sutr tybetańskich.