Edukacja dla Pokoju

Kontakt

Kontakt z osob± dy¿urn±
 • E-mail:

 

Dane rejestrowe Stowarzyszenia
 • Nazwa:Stowarzyszenie “Edukacja dla Pokoju”
 • Status:Organizacja po¿ytku publicznego
 • Adres:ul. Niemcewicza 26/64, 02-306 Warszawa
 • Nr KRS:0000288346
 • Data wpisu do rejestru stowarzyszeñ:14.09.2007
 • Data przyznania statusu OPP:31.01.2008
 • NIP:701-00-888-56
 • REGON:141144528
 • Bank:FORTIS BANK POLSKA SA, V O/Warszawa
 • Rachunek Nr:PL 82 1600 1374 0003 0052 1297 6001
 • Kod SWIFT:PPABPLPK