Edukacja dla Pokoju

Klinika weterynaryjna w Heracie

Klinika ta jest pierwszą Uniwersytecką Kliniką Weterynaryjną w całym kraju. Stowarzyszenie Edukacja dla Pokoju

Pierwsza w Afganistanie uniwersytecka klinika weterynaryjna

W ramach projektu powstała dwukondygnacyjna Uniwersytecka Klinika Weterynaryjna w Heracie w Afganistanie, której budowa zakończyła się 21 grudnia 2010 roku. Gotową Klinikę Weterynaryjną wraz z wyposażeniem Stowarzyszenie przekazało władzom Uniwersytetu w Heracie.
Całkowity koszt projektu to 451 518,82 zł, z czego 406 235,86 złotych to dotacja uzyskana przez Stowarzyszenie Edukacja dla Pokoju w ramach programu Polska Pomoc 2010 realizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

Projekt budowy Kliniki został opracowany w ścisłym porozumieniu z władzami uniwersyteckimi.
Studenci weterynarii na Wydziale Rolnictwa Uniwersytetu w Heracie nie posiadali do tej pory żadnej możliwości realizowania praktyk zawodowych, a przyswajana przez nich wiedza była czysto teoretyczna. Bezpośrednimi beneficjentami projektu było zatem ponad 700 studentów Instytutu Weterynarii i Wydziału Rolnictwa Uniwersytetu w Heracie, a także wykładowcy wydziału oraz przyszłe pokolenia lekarzy weterynarii, którzy będą się kształcić w prowincji Herat. Funkcjonowanie Kliniki Uniwersyteckiej korzystnie wpłynie w dłuższej perspektywie na poziom edukacji w Zawodowej Szkole Rolniczej w Heracie, gdzie uczy się 305 osób. Korzyści z projektu odniesie cała społeczność 350-tysięcznego Heratu i okolicznych wsi. W dalszej perspektywie wykształcenie lekarzy i techników weterynarii przyczyni się do wzrostu jakości hodowli na obszarze całej prowincji. Klinika ta jest pierwszą Uniwersytecką Kliniką Weterynaryjną w kraju.

Działania Kliniki, poza funkcjami dydaktycznymi polegającymi na kształceniu studentów, obejmą bezpośrednio fachową opieką weterynaryjną gospodarstwa rolne znajdujące się w okolicy (15000 zwierząt w sąsiednich wioskach Bagh-e Daszt, Ghor Darvas, Baghmorad, Daolat Khana, Bagh-e-Anzargah), co poprzez wzrost wydajności i jakości rolnictwa w prowincji Herat obejmie znacznie szerszą grupę beneficjentów.
Efekty badań naukowych, które wspomogą funkcjonowanie Kliniki pozwolą na zwiększenie jakości diagnostyki weterynaryjnej oraz efektywności leczenia. Klinika umożliwi też prowadzenie działań zapobiegawczych. Szczególnym problemem dotykającym ludność jest wścieklizna, występująca endemicznie na terenie Afganistanu. Ponadtobruceloza i gruźlica zabijają nie tylko zwierzęta, ale także ludzi spożywających zakażone produkty mleczne. Dlatego odpowiednie kształcenie i diagnostyka, na którą pozwoli działalność kliniki, dadzą możliwość zapobiegania zachorowaniom rodzin narażonych na choroby odzwierzęce.

W prowincji Herat Edukacja dla Pokoju działa od kilku lat. W roku 2008 Stowarzyszenie rozpoczęło budowę szkoły dla dziewcząt w Zendadżan koło Heratu (oddana do użytku 3.07.2009), a w roku 2009 wybudowało szkołę w Heracie (otwarcie: 20.12.2009). Miasto Herat jest stolicą prowincji Herat, jednej z 34 prowincji Afganistanu. 77% ludności prowincji mieszka na wsi. Dla 36% gospodarstw domowych (48% gospodarstw wiejskich i 5% gospodarstw miejskich) rolnictwo jest głównym źródłem dochodów, 20% gospodarstw utrzymuje się dzięki hodowli zwierząt domowych i drobiu. Zwierzęta i drób są hodowane w 65% gospodarstw wiejskich, 95% gospodarstw należących do pasterzy plemienia Kuczi i 10% gospodarstw miejskich. Mimo, że rolnictwo i hodowla bydła odgrywają tak ważną rolę w życiu społeczeństwa prowincji Herat, w regionie nie było dotychczas żadnej kliniki weterynaryjnej. Skutkowało to brakiem wiedzy wśród rolników na temat hodowli oraz wieloma przypadkami przenoszenia chorób zwierzęcych na ludzi (brak szczepień i odrobaczenia zwierząt domowych), które są częstą przyczyną śmierci, zwłaszcza wśród dzieci. Choroby zwierząt domowych i brak możliwości ich leczenia oraz zapobiegania wpływają na poziom życia miejscowej ludności. W tej sytuacji budowa Kliniki Weterynaryjnej przy Uniwersytecie w Heracie była szczególnie ważna.

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2010r. (Dotacja nr 353/PZ/2010)

 

Więcej o Afganistanie Galeria Film