Edukacja dla Pokoju

Kim jesteśmy

Siłą Edukacji dla Pokoju jest różnorodność.
Są wśród nas profesorowie i wykładowcy akademiccy, dyplomaci, orientaliści, kulturoznawcy, ekonomiści, dziennikarze, informatycy, urzędnicy administracji państwowej, studenci różnych kierunków. Stowarzyszenie Edukacja dla Pokoju

Stowarzyszenie zrzesza osoby o rozmaitych zainteresowaniach i zawodach

Dzięki bogactwu posiadanych przez nas umiejętności i doświadczeń jesteśmy w stanie nawiązywać i rozwijać współpracę z przedstawicielami różnych kultur oraz sprawnie i profesjonalnie przygotowywać projekty i je skutecznie realizować.

Działamy całkowicie społecznie, a za naszą pracę w Stowarzyszeniu nie pobieramy żadnego wynagrodzenia. Bieżące wydatki (telefon, poczta, materiały biurowe itp.) pokrywane są ze składek członkowskich, zatem wszelkie dotacje, granty i darowizny przeznaczane są w 100% na realizację naszych projektów.

Działając na rzecz Edukacji dla Pokoju mamy poczucie, że nasz wolny czas spędzamy nie tylko w przyjemny sposób, ale także wartościowy i pożyteczny.

W nasze projekty angażuje się wolontariacko młodzież i studenci, dzięki czemu zdobywają cenne na rynku pracy doświadczenie zawodowe.

Nasze działania w Azji i Afryce uwrażliwiają obywateli w Polsce na problemy świata, uczą młodzież odpowiedzialności i kreują zaangażowanych społecznie obywateli: wspólnie tworzymy społeczeństwo obywatelskie także tu nad Wisłą.

Nasi członkowie

Wizytówka Wizytówka Wizytówka Wizytówka Wizytówka Wizytówka Wizytówka

Piotr Balcerowicz

Prezes Stowarzyszenia

filozof, orientalista i kulturoznawca
więcej

Anna Pietruczuk

Wiceprezes Zarządu

orientalistka, specjalista ds. stosunków międzynarodowych
więcej

Anna Awdiejewa

Członek Zarządu

doktorantka Szkoły Nauk Społecznych PAN
więcej

Aleksandra Minkiewicz

więcej

Piotr Boruszkowski

Wiceprezes Zarządu

dziennikarz prasowy i telewizyjny
więcej

Grzegorz Mikowski

więcej

Michał Sosnowski

więcej