Edukacja dla Pokoju

Jak pozyskujemy środki

Co możemy wspólnie zrobić dla dzieci
z zapomnianych zakątków Ziemi? Zbudować szkoły, wyposażyć je w książki,
pomoce naukowe i sprzęt komputerowy.
Jak możesz pomóc?
Stowarzyszenie Edukacja dla Pokoju

Wpłaty na konto

Wesprzyj finansowo działalność Stowarzyszenia “Edukacja dla Pokoju”.
Wpłaty możesz dokonać na konto:

Stowarzyszenie “Edukacja dla Pokoju” Organizacja pożytku publicznego
ul. Niemcewicza 26/64, 02-306 Warszawa
MERITUM BANK ICB S.A., Oddział w Warszawie,
nr rachunku PL 28 1300 0000 2231 6821 1372 0001.

1% podatku

Zawsze z radością witamy 1% podatku przekazany na nasze projekty.

Zgodnie z obowiązującą Ustawą możemy przyjmować wpłaty z tytułu 1% podatku należnego, przekazywanego dla organizacji pożytku publicznego.

W zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37, PIT-28) podajemy nazwę organizacji (Nazwa OPP):

Stowarzyszenie „Edukacja dla Pokoju”

oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (Numer KRS): 0000288346.

W kolejnym polu wpisujemy kwotę (Wnioskowana kwota), którą planujemy przekazać. Kwota nie może przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Urząd skarbowy przekaże pieniądze na nasze konto w terminie do 3 miesięcy, potrącając z wyliczonej kwoty koszty przelewu.
Pamiętajmy, że 1% możemy przekazać dowolnej organizacji, która ma status organizacji pożytku publicznego i znajduje się na liście ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", podatnik nie może podzielić swojego 1% między kilka organizacji, 1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie.

Zbiórki funduszy i pomocy naukowych

Naszą działalność można wspomagać organizując zbiórkę pieniędzy, komputerów, pomocy naukowych czy podręczników do nauki języków obcych, organizując imprezę na rzecz naszych projektów, pisząc projekt, projektując broszurkę itp. Liczy się każdy pomysł i inicjatywa.

Wpłaty na konto można

Dotacje

Wiele z naszych projektów było współfinansowanych z dotacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach projektów POLSKA POMOC, za co wyrażamy nasze podziękowanie.