Edukacja dla Pokoju

Szkoła w Mohmandan

Region zamieszkiwany jest przez przedstawicieli czterech podstawowych afgańskich grup etnicznych. (…) Udział we wspólnym przedsięwzięciu pozwolił wznieść się ponad wcześniejsze podziały i konflikty. Stowarzyszenie Edukacja dla Pokoju

Nasza pierwsza szkoła

Szkoła dla dziewcząt w miejscowości Mohmandan. Do szkoły uczęszcza 400 dziewcząt. Nauka docelowo obejmuje klasy 1-9.

Lokalizacja naszej pierwszej szkoły

Mohmandan znajduje się na północy Afganistanu, pomiędzy Balch i Doulat Abad, ok. 10 km na północny wschód od miasta Balch. Wokół Mohmandanu mieszka ok. 17.500 osób.

Realizacja Projektu

Projekt zrealizowaliśmy w 2005 r. we współpracy z naszym afgańskim partnerem organizacją VUSAF i niemiecką organizacją pozarządową Afghanistan-Schulen. Projekt mogliśmy zrealizować dzięki dotacji MSZ “POMOC 2005” (umowa dotacji numer: R/11/19/2005), jaką uzyskaliśmy działając pod szyldem Stowarzyszenie “Szkoły dla Pokoju”. W realizacji aktywnie uczestniczyła starszyzna wioskowa w Mohmandan oraz okoliczna ludność.

Nasza współpraca z organizacją niemiecką Afghanistan-Schulen Verein (Oststeinbek, Niemcy) przebiegała idealnie, bez żadnych zakłóceń czy nieporozumień. Jest to modelowy przykład bliskiej współpracy między organizacjami pozarządowymi z Polski i Niemiec, działających w krajach trzeciego świata.
Oficjalna inauguracja pierwszego roku szkolnego w Mohmandan odbyła się w dniu 19 marca 2006 roku. Otwarcia szkoły dokonał Piotr Balcerowicz, pomysłodawca i prezes naszego Stowarzyszenia, oraz kurator wydziału oświaty Prowincji Balch, a także przedstawiciel organizacji VUSAF / Afghanistan-Schulen. Posadzono wówczas na terenie szkolnym 100 drzew. Razem z naszymi partnerami VUSAF / Afghanistan-Schulen sprawujemy nadal nadzór na procesem dydaktycznym w szkole w Mohmandan.

Charakterystyka Projektu

Budynek składa się z jedenastu pomieszczeń: 9 klas, biuro/pokój nauczycielski oraz biblioteka/magazyn. Powierzchnia całościowa wynosi 1 932 m kwadratowe, w tym powierzchnia dydaktyczna-użytkowa: 1200 m kwadratowych. Projekt szkoły opiera się na projektach podobnych szkół już istniejących w Afganistanie. Nadzór techniczny sprawował nasz przyjaciel, architekt Zabiullah Azizi, pełniący jednocześnie obowiązki administratora biura Afghanistan-Schulen w Kabulu. Budynek został wzniesiony zgodnie z normami zatwierdzonymi przez Ministerstwo Edukacji w Kabulu, wielokrotnie już sprawdzoną techniką tradycyjną, przystosowaną do specyficznych warunków klimatycznych i sejsmicznych.
Budynek posiada wszelkie niezbędne zezwolenia ze strony władz Afganistanu, a program nauczania jest oficjalnym programem Ministerstwa Edukacji Afganistanu. Szkoła została wybudowana w rekordowym tempie. Wszystko przebiegło sprawnie, zgodnie z planem i bez zakłóceń. Realizacji projektu sprzyjał względny spokój w regionie Afganistanu Północnego. Teren szkolny otoczony jest obecnie murem dla bezpieczeństwa uczących się tam dziewcząt. Teren szkolny przeznaczony jest na celów rekreacyjno-sportowych. Znajduje się tam także obszar wydzielony pod uprawę warzyw i owoców dla uczennic.

Charakterystyka regionu

Przekrój etniczny regionu wokół wioski Mohmandan jest bardzo złożony. Region zamieszkiwany jest przez przedstawicieli czterech podstawowych afgańskich grup etnicznych, tj. przez Tadżyków, Pasztunów, Hazarów i Uzbeków (mniejszość). W czasie wojny domowej grupy były wzajemnie skonfliktowane: Pasztuni popierali talibów, podczas gdy Tadżycy, Hazarowie i Uzbecy byli w opozycji, ale nie współpracowali ze sobą. Pierwotnie budową szkoły najbardziej była zainteresowana starszyzna tadżycka. W trakcie budowy okazało się, że wszystkie grupy etniczne zainteresowane są współpracą. Razem udostępniły w dzierżawę ziemię pod szkołę, a starszyzny plemienne wszystkich wymienionych grup etnicznych obiecały, że będą posyłać córki do jednej szkoły. Zatem już sama budowa szkoły otworzyła możliwość współpracy zwaśnionych grup etnicznych. Udział we wspólnym przedsięwzięciu pozwolił wznieść się ponad wcześniejsze podziały i konflikty. Ma to ogromne znaczenie dla spokoju i stabilizacji w regionie; stwarza szanse na dalszy rozwój i kolejne wspólne przedsięwzięcia. Obecnie przedstawiciele wszystkich grup etnicznych wspólnie roztaczają opiekę na szkołą. Do szkoły uczęszczają dziewczęta pochodzące z różnych grup etnicznych, co pogłębia więzi między zwaśnionymi niegdyś stronami, a w szerszej perspektywie przyczynia się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa i stabilizacji w rejonie Mohmandan.

Podziękowania

Jako pomysłodawcy, twórcy i realizatorzy Projektu pragniemy wyrazić gorące podziękowania Ministerstwu Spraw Zagranicznych RP, głównemu darczyńczy, bez którego realizacja projektu nie byłaby możliwa. Pomoc ze strony MSZ została udzielona modelowo.
Gorąco dziękujemy naszym przyjaciołom i partnerom z organizacji VUSAF i Stowarzyszenia Afghanistan-Schulen.
Projekt ten realizowaliśmy działając jeszcze pod szyldem Stowarzyszenie “Szkoły dla Pokoju”.

 

Więcej o Afganistanie Galeria Film