Edukacja dla Pokoju

Birma na fali

Projekt ma na celu zwiększenie dostępu mieszkańców Birmy/Mjanmy do niezależnych informacji poprzez rozwój profesjonalnych mediów. Stowarzyszenie Edukacja dla Pokoju

Stowarzyszenie Edukacja dla Pokoju w 2012 roku zrealizowało projekt “Birma na fali. Dostęp do niezależnych mediów poprzez rozwój profesjonalnego radia.”

Dotacja na realizację projektu pochodziła z Polskiej Fundacji Międzynarodowej Współpracy na Rzecz Rozwoju “Wiedzieć Jak”.

Nasza inicjatywa spotkała się również z ogromnym osobistym poparciem ze strony Aung San Suu Kyi, laureatki Pokojowej Nagrody Nobla i przywódczyni birmańskiej opozycji.

Projekt miał na celu zwiększenie dostępu mieszkańców Birmy/Mjanmy do niezależnych informacji poprzez rozwój profesjonalnych mediów, publicznych i prywatnych. Wiarygodna informacja dotykająca kwestii istotnych dla obywateli, a wolna od państwowej propagandy, jest fundamentem budowy społeczeństwa obywatelskiego. Radio jest kluczowym instrumentem dotarcia do jak największej liczby osób, w tym mieszkańców niepotrafiących czytać.

Projekt zrealizowaliśmy przy współpracy z ekspertami ds. Birmy. Przeprowadziliśmy dwa specjalistyczne warsztaty z reportażu radiowego w Rangunie i Mandalaj, dwóch największych ośrodkach miejskich. W warsztatach prowadzonych przez dziennikarki radia TOK FM przy merytorycznym wsparciu Stowarzyszenia Młodych Dziennikarzy POLIS wzięło udział 40 birmańskich, początkujących dziennikarzy.

Warsztaty podzieliliśmy na dwie części. Pierwszą część stanowiły wykłady teoretyczne. Poruszały one kwestię funkcjonowania wolnych mediów i działalności polskich stacji radiowych za czasów PRL oraz omawiały ich rolę w procesie transformacji w naszym kraju. Druga część warsztatów była zdecydowanie nastawiona na praktykę. Trenerzy, ramię w ramię z uczestnikami szkolenia, przygotowywali w terenie reportaże radiowe.

W ramach projektu uruchomiliśmy dwie “Pracownie reportażu” (w Rangunie i Mandalaj), które stały się otwartymi ośrodkami wolnych mediów. Wyposażyliśmy je w sprzęt komputerowy i radiowy. Dodatkowo dla czterech dziennikarzy z Birmy/Mjanmy zorganizowaliśmy miesięczny staż w polskich mediach.

Koordynatorką projektu była Aleksandra Minkiewicz.

Projekt został zrealizowany w okresie czerwiec-listopad 2012.

 

polska pomoc

 

 

blog poświęcony projektowi

relacja z projektu “Sprzedawcy orzeszków i LGBT w Birmie”