Edukacja dla Pokoju

Idea

Stowarzyszenie Edukacja dla Pokoju to organizacja
pożytku publicznego aktywnie wspierająca edukację
w krajach rozwijających się w Azji i Afryce. Stowarzyszenie Edukacja dla Pokoju

Wierzymy, że edukacja zmienia świadomość i świat

Trudno zrozumieć, że istnieją na świecie miejsca w których wszystko jest inne, gdzie życie ludzkie nie ma wartości, gdzie kobieta zamknięta jest w domu, a chłopak i dziewczyna nie mogą przejść przez miasto trzymając się za ręce, gdzie mieszka się w domach ulepionych z gliny, gdzie okna zimą nie mają szyb tylko porwaną folię, gdzie ludzie nie potrafią czytać i pisać, gdzie na ulicy padają strzały, gdzie trwa wojna, bo ludzie nie mają perspektyw…

Skupiamy się głównie na działaniach edukacyjnych

Biedne kraje Południa potrzebują wszystkiego: żywności, ubrań, lekarstw, nowych technologii, sprawdzonych wzorów dobrego zarządzania. My skupiamy się głównie na działaniach edukacyjnych, ponieważ wierzymy, że bez zapewnienia wykształcenia, przynajmniej tego na podstawowym poziomie, nie jest możliwy jakikolwiek samodzielny rozwój takich krajów jak Afganistan, Indie, Pakistan czy Kirgistan. Jeśli dzisiaj młodzież tych krajów zdobędzie odpowiednią wiedzę i wykształcenie, w przyszłości będzie w stanie pozytywnie zmieniać otaczającą ją rzeczywistość i zaspokajać swoje potrzeby bytowe. Wspieranie edukacji to bezpośrednia inwestycja w przyszły długookresowy rozwój poszczególnych krajów, a nie tylko doraźna krótkotrwała pomoc.

Budujemy nowe szkoły i … pokój

Angażujemy w budowę naszych szkół dotychczas zwaśnione strony, budując między nimi zaufanie. Zbieramy i przekazujemy pomoce naukowe i dydaktyczne – podręczniki, komputery, materiały piśmienne itp. Organizujemy kursy i szkolenia dla nauczycieli, dzieci, młodzieży i kobiet. Wysyłamy wolontariuszy i szkolimy nauczycieli.

Ludziom znającym tylko wojnę pokazujemy lepszy świat i dajemy im perspektywy. My mamy wiedzę, bo wśród nas są także pracownicy naukowi.

Pomoc niesiona innym leży także w naszym interesie

Pracujemy przede wszystkim w regionach pozaeuropejskich, dotkniętych nędzą lub wojną, nie tylko z powodu zwykłej ludzkiej potrzeby pomagania tym, którzy znaleźli się w znacznie gorszym położeniu niż my, ale przede wszystkim dlatego, że jesteśmy przekonani, iż bieda, brak edukacji oraz perspektyw rozwoju w regionach pozaeuropejskich ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i rozwój gospodarczy naszego kontynentu, w tym również i Polski.

Z perspektywy takich krajów jak Afganistan, Indie czy Tanzania Polska jest rajem na ziemi

Dlaczego skoncentrowaliśmy się na działalności poza Polską? Większość z nas, będąc w różnych krajach azjatyckich i afrykańskich, miała okazję bezpośrednio zetknąć się z ogromem biedy i zacofania gospodarczego panującym w tych regionach. Trudno w to uwierzyć, ale z perspektywy takich krajów jak Afganistan, Indie czy Tanzania Polska jest rajem na ziemi. Świadomość tego powinna skłaniać do działania.