Edukacja dla Pokoju

Gdzie działamy

Chcemy docierać wszędzie tam, gdzie możemy pomóc… I docieramy skutecznie. Stowarzyszenie Edukacja dla Pokoju

Działamy w Azji i Afryce, w regionach najbiedniejszych lub dotkniętych wojną

Wiele projektów realizujemy w Afganistanie – dlaczego? Afganistan zaliczany jest do najbiedniejszych krajów świata, a w zniszczonym po latach wojny kraju do tej pory nie odbudowano infrastruktury (w tym także dotyczącej edukacji) niezbędnej do funkcjonowania społeczeństwa i państwa.

Naszymi projektami wspieramy rozwój edukacji w Afganistanie, którego rozwój nie jest możliwy, jeśli społeczeństwo nie pozostaje niewykształcone.

Zaledwie 36% dorosłych Afgańczyków i 18% dorosłych Afganek umie czytać i pisać. Badania przeprowadzone w Afganistanie na przełomie 2008/2009 roku pokazują, że aż 92% mieszkańców Afganistanu popiera edukację kobiet, a brak wykształcenia odczuwają jako równie poważny problem co terroryzm. Mimo to nadal dwa miliony dzieci w wieku szkolnym nie uczęszcza do szkół, gdyż… ich nie ma.

Dodatkowo nasze szkoły i inne projekty tworzą pozytywny wizerunek Polski i Zachodu wśród Afgańczyków.

Aktywnie działamy także w Afryce w Burkina Faso, gdzie 46% mieszkańców żyje poniżej granicy ubóstwa, a przeciętny mieszkaniec zarabia miesięcznie równowartość ok. 125 złotych! Jest to jeden z 7 najbiedniejszych krajów świata.

Nasze projekty powstają także w Pakistanie na terenach plemiennych przy granicy z Afganistanem. W 2012 roku rozpoczęliśmy naszą działalność w Birmie, która po kilku dziesięcioleciach politycznej i gospodarczej izolacji otwiera się na świat, pragnąc nadrobić lata zaniedbań i błędów. Gotowi jesteśmy rozszerzać naszą aktywność na nowe obszary Azji i Afryki.

 

Mapa działań EdP Afganistan Pakistan Burkina Faso Birma