Edukacja dla Pokoju

Stowarzyszenie

Edukacja dla Pokoju

tam, gdzie domy ulepione są z gliny, gdzie okna nie mają szyb tylko porwaną folię, gdzie ludzie nie potrafią czytać i pisać, gdzie na ulicy padają strzały, gdzie ludzie nie mają perspektyw…
Tam dzieci idą na wojnę
bo nie ma szkoły

Aktualności

EdP Uganda 2014

Szkoła zawodowa dla cieśli i szwaczek w Kyanjovu, Uganda

W czerwcu 2014 roku stowarzyszenie Edukacja dla Pokoju rozpoczęło budowę szkoły zawodowej dla cieśli i szwaczek w miejscowości Kyanjovu, położonej około 150 kilometrów na zachód od stolicy kraju – Kampali.

Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych

EdP Sudan 2013

Sudan Południowy Krwawi – debata na Planete+ Doc Festival Film

Edukacja dla Pokoju na festiwalu: Planete+ Doc Film Festival 2014 – sobota, 10 maja 2014, godz. 16:00-19:05, Kinoteka, Warszawa: “Sudan Południowy krwawi. Debata o pomocy najmłodszemu krajowi świata i Afryce…

O nas

Dzieci z Burkina Faso

Wierzymy, że edukacja zmienia świadomość i świat

Trudno zrozumieć, że istnieją na świecie miejsca,
w których wszystko jest inne, gdzie życie ludzkie nie ma wartości,
gdzie ludzie nie potrafią czytać i pisać, gdzie na ulicy padają strzały, gdzie trwa wojna, bo ludzie nie mają perspektyw…

Dzieci z Afganistanu

Idea naszej działalności powstała w 2001 roku

Nasze Stowarzyszenie powstało w lipcu 2007 roku. Wcześniej, od 2002 roku, większość z nas działała pod nazwą Stowarzyszenie “Szkoły dla Pokoju”. Teraz pod szyldem “Edukacja dla Pokoju” i z rozszerzonym zakresem działań pracujemy sprawniej i skuteczniej.

Obecnie nasze grono poszerza się o osoby, które mają nieco wolnego czasu, dużo pomysłów i chęci do aktywności na rzecz edukacji w krajach Południa.

Dzieci z Pakistanu

Siłą Stowarzyszenia jest nasza różnorodność

Dzięki bogactwu posiadanych przez nas umiejęt- ności i doświadczeń jesteśmy w stanie nawiązywać i rozwijać współpracę z przedstawicielami różnych kultur oraz sprawnie i profesjonalnie przygotowywać projekty i je skutecznie realizować.

Działamy całkowicie społecznie, a za naszą pracę

w Stowarzyszeniu nie pobieramy żadnego wynagrodzenia. Bieżące wydatki (telefon, poczta, materiały biurowe itp.) pokrywane są ze składek członkowskich, zatem wszelkie dotacje, granty i darowizny przeznaczane są w 100% na realizację naszych projektów.

RahmanQul

Gorąco dziękujemy naszym przyjaciołom, partnerom i sponsorom

Z całego serca dziękujemy naszemu przyjacielowi i współpracownikowi, panu Rahmanqulowi (Andkhoi, Afganistan), który swoje wieloletnie zaangażowanie w odbudowę Afganistanu przypłacił życiem.

Został zamordowany w lutym 2007 r. przez fundamentalistów islamskich. Zawsze pozostanie on w naszej pamięci i naszych myślach.

Co robimy

Aktywnie wspieramy edukację w Azji i Afryce

Edukacja to klucz do poprawy poziomu życia, rozwoju i pokoju. Wzrost poziomu wykształcenia społeczeństwa zwiększa szanse na długotrwały pokój i może skutecznie zapobiegać konfliktom.

Chcemy dotrzeć wszędzie tam, gdzie możemy pomóc

Działamy w Azji i Afryce, w regionach najbied- niejszych lub dotkniętych wojną. Wiele projektów realizujemy w Afganistanie – dlaczego? Afganistan zaliczany jest do najbiedniejszych krajów świata, a w zniszczonym po latach wojny kraju do tej pory nie odbudowano infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania społeczeństwa i państwa…

Działamy w zniszczonym wojną Afganistanie

Afganistan jest jednym z najbiedniejszych i najsłabiej rozwiniętych krajów świata. Od inwazji radzieckiej w 1979 roku, kraj doświadczył wielu konfliktów trwających ponad trzy dekady. Według Human Development Report opublikowanego przez ONZ w 2010 r. wskaźnik rozwoju społecznego (HDI) dla Afganistanu wynosi 0,349, co plasuje ten kraj…

Realizujemy projekty w ramach programu Polska Pomoc

Wiele z naszych projektów było współ- finansowanych z dotacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach projektów POLSKA POMOC, za co wyrażamy nasze podziękowanie.

Nasze projekty

Działamy w regionach najbiedniejszych lub dotkniętych wojną

Nasz liczebnie niewielki zespół skutecznie realizuje wiele pokaźnych projektów i pokazuje, że nawet kilka lub kilkanaście osób może zmieniać świat na lepsze.

Burkina Faso,
Afryka
Herat,
Afganistan
Zendadżan,
Afganistan
Qaramqul,
Afganistan
Mazar-i szarif,
Afganistan
Mohmandan,
Afganistan
Mumuret,
Pakistan
Birma

Najnowsze projekty

Birma na fali. 2 edycja

Współtworzymy wolne media w Birmie/Mjanmie! – II edycja

5 warsztatów dziennikarskich z radia i TV, 2 serie wykładów o prawach człowieka i rozwiązywaniu konfliktów, prawie 70 uczestników w dwóch miastach – to założenia drugiej edycji projektu „Birma na fali.”, na który otrzymaliśmy dotację z Polskiej Fundacji Solidarności Międzynarodowej…

Edp - Sudan

Edukacja na fali w Sudanie Południowym

Stowarzyszenie Edukacja dla Pokoju otrzymało dotację na projekt „Edukacja na fali. Wsparcie merytoryczne i techniczne rozwoju edukacyjnego reportażu radiowego i edukacji poprzez radio w Sudanie Południowym” w ramach programu „Polska Pomoc rozwojowa 2013” Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Media w Birmie

Współtworzymy wolne media w Birmie!

Stowarzyszenie Edukacja dla Pokoju otrzymało dotację z Polskiej Fundacji Międzynarodowej Współpracy na Rzecz Rozwoju “Wiedzieć Jak” na realizację projektu “Birma na fali. Dostęp do niezależnych mediów poprzez rozwój profesjonalnego radia.”

Nasza inicjatywa spotkała się również z ogromnym osobistym poparciem ze strony Aung San Suu Kyi, laureatki Pokojowej Nagrody Nobla i przywódczyni birmańskiej opozycji.

Czujesz i masz potrzebę działania? Dołącz do nas

Masz pomysł, komu i jak pomóc?

Chcesz wykorzystać swoją wiedzę i kontakty by pomagać innym?!

Zadzwoń, napisz, przyjdź na spotkanie Stowarzyszenia.

Często drobne gesty i działania potrafią zmienić otaczająca nas rzeczywistość…

Przekaż 1% podatku

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U.Nr 80 poz. 350) o podatku dochodowym od osób fizycznych wydatki z tytułu darowizn na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego można odliczyć od podatku dochodowego (w wysokość 6% dochodu).

Przelew na konto