Edukacja dla Pokoju

Birma na fali. Lepszy dostęp do informacji z niezależnych mediów

Projekt otrzymał dotację z Fundacji Solidarności Międzynarodowej i jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Stowarzyszenie Edukacja dla Pokoju

Birma na fali. Lepszy dostęp do informacji z niezależnych mediów poprzez rozwój profesjonalnego radia i telewizji

Drugi rok z rzędu Edukacja dla Pokoju będzie wspierać rozwój demokracji w Birmie poprzez edukację młodych dziennikarzy. W naszych działaniach koncentrujemy się szczególnie na praktycznym treningu umiejętności reporterskich dziennikarzy z prowincji oraz ich edukacji w zakresie praw człowieka, filozofii politycznej i rozwiązywania konfliktów. Druga edycja projektu „Birma na fali” ma na celu zwiększenie dostępu mieszkańców Mjanmy do niezależnych informacji poprzez rozwój profesjonalnych mediów, publicznych i prywatnych. Projekt zakłada przeprowadzenie dwóch specjalistycznych warsztatów z reportażu radiowego i telewizyjnego w Rangunie i Mandalaj, poprzedzonych wykładami z praw człowieka, filozofii politycznej i rozwiązywania konfliktów, aby reportaże miały solidne podłoże merytoryczne. Warsztaty skierowane do 44 dziennikarzy i dziennikarek zostaną przeprowadzone przez dziennikarki TOK FM oraz dziennikarza TVP. Warsztaty zostaną podzielone na teoretyczne wykłady poruszające również kwestię działalności polskich mediów w procesie transformacji oraz część praktyczną, w której trenerzy i trenerki z uczestnikami i uczestniczkami szkolenia będą w terenie przygotowywać reportaże radiowe oraz telewizyjne. Zostanie również przeprowadzony zaawansowany warsztat radiowy dla wybranych uczestników ubiegłorocznej edycji warsztatów. Warsztaty praktyczne zostaną przeprowadzone w utworzonych przez Edukację dla Pokoju w 2012 r. „Pracowniach reportażu” we współpracy z partnerami lokalnymi Creative Media House oraz Myanmar Journalists Union. Partnerem merytorycznym projektu jest Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy „POLIS”.

Więcej informacji nt. pierwszej edycji projektu w 2012 r.

 

 

polska pomoc

 

 

Partnerzy projektu:

W 2012 r. Creative Media House (bir. Ya Tha Eain) zrealizował we współpracy z Edukacją dla Pokoju projekt „Birma na fali”, współfinansowany w ramach programu Wsparcie Demokracji. CMH został założony przez Mon Mon Myat w 1997 r. w Rangunie, a w 2010 r. został oficjalnie zarejestrowany jako firma produkująca filmy. Początkowo CMH publikował książki, m.in antologię pisarek birmańskich. W 2007 r. CMH poszerzył swoją działalność o dziennikarstwo i działalność medialną wspierającą obywateli w ich dążeniu do wolności i samorządności. Organizuje seminaria i warsztaty mające na celu aktywizację dziennikarzy lokalnych oraz kobiet z mniejszości etnicznych. W latach 2007-2012 przeprowadził warsztaty medialne na temat relacji z miejsca katastrofy naturalnej, wyborów, pisania artykułów prasowych czy bezpieczeństwa korespondentów wojennych we współpracy z International News Safety Institute i Internews. CMH wyprodukował nagradzany na festiwalach w Azji Płd.-Wsch. film dokumentalny o prawach człowieka „The floating tomatoes”. CMH pracuje obecnie nad pierwszym birmańskim filmem autobiograficznym o Aung San Suu Kyi, reżyserowanym przez Mint Htin Ko Ko Gyi oraz organizuje pierwszy międzynarodowy festiwal filmów o prawach człowieka w Birmie (czerwiec 2013).

Myanmar Journalists Union zostało utworzone przez birmańskich dziennikarzy w marcu 2012 r., a jego celem jest ochrona praw dziennikarzy, jak również podnoszenie ich profesjonalnych kompetencji. Podczas tworzenia się organizacji, klimat nie był sprzyjający dla mediów, a cenzura w poważny sposób ograniczała ich działalność i rozwój. Idea powstania MJU zrodziła się wśród birmańskich dziennikarzy, którzy zdecydowali się utworzyć pierwsze w pełni niezależne od rządu stowarzyszenie, którego celem byłaby ochrona prześladowanych dziennikarzy i promocja wolności prasy. MJU od początku silnie sprzeciwiało się wszelkim ograniczeniom narzucanym mediom przez rząd i podkreślało swoją solidarność z dziennikarzami, którzy byli aresztowani bądź zastraszani w celu ochrony wolności prasy i promocji światowych standardów w mediach. MJU jest obecnie kierowane przez 5 wybitnych birmańskich dziennikarzy: Zaw Thet Htwe, Wai Phyo, U Wunna, Chit Win Maung oraz Aye Aye Win. MJU posiada 40 aktywnych członków i jest opiekunem „Pracowni reportażu” utworzonych przez Edukację dla Pokoju w 2012 r. w ramach projektu „Birma na fali”.

Partnerem projektu z Polski jest Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy POLIS, które istnieje od 1995 r., a jego mentorką jest Halina Bortnowska. Ich celem jest edukacja młodych w zakresie sprawnego i odpowiedzialnego posługiwania się mediami, a także pobudzanie do zajmowania aktywnej postawy w życiu publicznym. POLIS prowadzi warsztaty dziennikarskie, a także współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi (m.in. Helsińską Fundacją Praw Człowieka), aby pokazać i ulepszyć działania medialne młodszych i przygotować ich do profesjonalnej pracy. POLIS jest członkiem-założycielem European Youth Press i sieci Mediattivo Europe. Wiedza i doświadczenie POLIS są wykorzystywane podczas naszych warsztatów dziennikarskich.

kwiecień, 2013 r.