Edukacja dla Pokoju

Birma na fali. Lepszy dostęp do informacji z niezależnych mediów

Projekt otrzymał dotację z Fundacji Solidarności Międzynarodowej i był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Stowarzyszenie Edukacja dla Pokoju

Birma na fali. Lepszy dostęp do informacji z niezależnych mediów poprzez rozwój profesjonalnego radia i telewizji

Już drugi rok z rzędu Edukacja dla Pokoju wspiera rozwój demokracji w Birmie poprzez edukację młodych dziennikarzy. W naszych działaniach koncentrujemy się na wspieraniu politycznie niezależnych i odpowiedzialnych mediów, w tym na praktycznym treningu umiejętności reporterskich dziennikarzy z prowincji oraz ich pogłębionej edukacji w zakresie praw człowieka, filozofii politycznej i rozwiązywania konfliktów. Jest to niezwykle ważne w kraju niezwykle zróżnicowanym etnicznie, gdzie jeszcze do niedawna wolne media nie miały prawa bytu, rzeczywistość i informacja o niej były brutalnie kontrolowane przez juntę wojskową.

W listopadzie 2013 r. zakończyliśmy z sukcesem drugą już edycję projektu „Birma na fali”, który cieszy się ogromną popularnością wśród birmańskich dziennikarzy ze względu na kompetentny i doświadczony zespół trenerów oraz duży nacisk położony na zdobycie umiejętności praktycznych. Dzięki także naszemu projektowi, mającemu na celu profesjonalizację mediów, zarówno publicznych, jak i prywatnych, zwiększa się dostęp mieszkańców Birmy/Mjanmy do niezależnych informacji.

Projekt „Birma na fali. Lepszy dostęp do niezależnych informacji poprzez rozwój profesjonalnego radia i TV” został zrealizowany w 2013 roku przez Stowarzyszenie „Edukacja dla Pokoju” we współpracy z birmańskimi partnerami Creative Media House i Myanmar Journalists Union, przy wsparciu merytorycznym Stowarzyszenia Młodych Dziennikarzy POLIS.

Wiarygodna informacja dotykająca kwestii istotnych dla obywateli, wolna od państwowej propagandy, jest fundamentem budowy społeczeństwa obywatelskiego. Radio jest kluczowym instrumentem dotarcia do jak największej liczby osób, natomiast TV najszybciej zyskuje na popularności. Dlatego też w ramach projektu zostały przeprowadzone dwa specjalistyczne warsztaty z reportażu radiowego i telewizyjnego w Rangunie i Mandalaj, w których wzięły udział łącznie 42 osoby. Warsztaty, prowadzone przez dwie dziennikarki radia TOK FM i dwóch dziennikarzy TVP zostały podzielone na teoretyczne wykłady poruszające również kwestię działalności polskich mediów w procesie transformacji oraz część praktyczną, w której trenerzy z uczestnikami i uczestniczkami szkolenia, przygotowywali w terenie reportaże radiowe oraz telewizyjne. Na podstawie materiałów nakręconych w czasie warsztatów powstał 20-min. reportaż “4 wymiary Birmy”.

W zajęciach praktycznych wykorzystano sprzęt komputerowy i radiowy zakupiony w ramach ubiegłorocznej (2012 r.) edycji projektu „Birma na fali”. Warsztaty zostały poprzedzone wykładami z praw człowieka, filozofii politycznej i rozwiązywania konfliktów, aby dziennikarze zyskali solidne podłoże merytoryczne do przygotowywanych reportaży. Wzięli w nich udział również działacze społeczni, aktywiści i studenci. W wykładach wzięło łącznie 89 osób.

W ramach projektu został także przeprowadzony jeden zaawansowany warsztat radiowy dla siedmiu osób oraz przygotowano pierwszy podręcznik dla początkujących dziennikarzy w języku birmańskim w oparciu o opracowanie “Pierwsze Kroki Dziennikarstwa”.

Więcej informacji nt. pierwszej edycji projektu w 2012 r.

 

 

polska pomoc

 

 

Partnerzy projektu:

W 2012 r. Creative Media House (bir. Ya Tha Eain) zrealizował we współpracy z Edukacją dla Pokoju projekt „Birma na fali”, współfinansowany w ramach programu Wsparcie Demokracji. CMH został założony przez Mon Mon Myat w 1997 r. w Rangunie, a w 2010 r. został oficjalnie zarejestrowany jako firma produkująca filmy. Początkowo CMH publikował książki, m.in antologię pisarek birmańskich. W 2007 r. CMH poszerzył swoją działalność o dziennikarstwo i działalność medialną wspierającą obywateli w ich dążeniu do wolności i samorządności. Organizuje seminaria i warsztaty mające na celu aktywizację dziennikarzy lokalnych oraz kobiet z mniejszości etnicznych. W latach 2007-2012 przeprowadził warsztaty medialne na temat relacji z miejsca katastrofy naturalnej, wyborów, pisania artykułów prasowych czy bezpieczeństwa korespondentów wojennych we współpracy z International News Safety Institute i Internews. CMH wyprodukował nagradzany na festiwalach w Azji Płd.-Wsch. film dokumentalny o prawach człowieka „The floating tomatoes”. CMH pracuje obecnie nad pierwszym birmańskim filmem autobiograficznym o Aung San Suu Kyi, reżyserowanym przez Mint Htin Ko Ko Gyi oraz zorganizował pierwszy międzynarodowy festiwal filmów o prawach człowieka w Birmie (czerwiec 2013).

Myanmar Journalists Union zostało utworzone przez birmańskich dziennikarzy w marcu 2012 r., a jego celem jest ochrona praw dziennikarzy, jak również podnoszenie ich profesjonalnych kompetencji. Podczas tworzenia się organizacji, klimat nie był sprzyjający dla mediów, a cenzura w poważny sposób ograniczała ich działalność i rozwój. Idea powstania MJU zrodziła się wśród birmańskich dziennikarzy, którzy zdecydowali się utworzyć pierwsze w pełni niezależne od rządu stowarzyszenie, którego celem byłaby ochrona prześladowanych dziennikarzy i promocja wolności prasy. MJU od początku silnie sprzeciwiało się wszelkim ograniczeniom narzucanym mediom przez rząd i podkreślało swoją solidarność z dziennikarzami, którzy byli aresztowani bądź zastraszani w celu ochrony wolności prasy i promocji światowych standardów w mediach. MJU jest obecnie kierowane przez 5 wybitnych birmańskich dziennikarzy: Zaw Thet Htwe, Wai Phyo, U Wunna, Chit Win Maung oraz Aye Aye Win. MJU posiada 40 aktywnych członków i jest opiekunem „Pracowni reportażu” utworzonych przez Edukację dla Pokoju w 2012 r. w ramach projektu „Birma na fali”.

Partnerem projektu z Polski było Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy POLIS, które istnieje od 1995 r., a jego mentorką jest Halina Bortnowska. Ich celem jest edukacja młodych w zakresie sprawnego i odpowiedzialnego posługiwania się mediami, a także pobudzanie do zajmowania aktywnej postawy w życiu publicznym. POLIS prowadzi warsztaty dziennikarskie, a także współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi (m.in. Helsińską Fundacją Praw Człowieka), aby pokazać i ulepszyć działania medialne młodszych i przygotować ich do profesjonalnej pracy. POLIS jest członkiem-założycielem European Youth Press i sieci Mediattivo Europe. Wiedza i doświadczenie POLIS są wykorzystywane podczas naszych warsztatów dziennikarskich.

grudzień, 2013 r.