Edukacja dla Pokoju

Udział w Forum Polskiej Pomocy Zagranicznej, 22 września 2007

Stowarzyszenie Edukacja dla Pokoju . Stowarzyszenie Edukacja dla Pokoju

 

 

Fragmenty relacji organizatorów Forum

 

Pierwsze Forum Polskiej Pomocy Zagranicznej to ponad 40 organizacji prezentujących działania rozwojowe w Afryce, Azji, Europie Wschodniej i Ameryce Łacińskiej, cztery panele dyskusyjne o roli polskiej pomocy na świecie, setki osób zainteresowanych aktywnością Polski w międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju – forum miało miejsce 22 września 2007 r. w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Całość zorganizował Departament Współpracy Rozwojowej MSZ.

Dokonując uroczystego otwarcia Forum, Minister Spraw Zagranicznych Anna Fotyga podziękowała współpracującym z MSZ organizacjom za nieoceniony wkład w budowanie międzynarodowego wizerunku Polski jako kraju nieobojętnego na losy świata i potrafiącego dzielić się swoimi osiągnięciami. Zaznaczyła, że polska pomoc zagraniczna w 2006 r. osiągnęła wartość 920 mln PLN, co oznacza 40% wzrost w stosunku do 2005 roku.

Znaczenie aktywności Polski we wspieraniu procesów demokratyzacyjnych w krajach przechodzących transformację gospodarczą podkreślił Mariusz Maszkiewicz, Sekretarz Międzyresortowego Zespołu ds. Wspierania Przemian Demokratycznych w Europie Środkowo-wschodniej. Ocenę Polskiego Programu Pomocy Zagranicznej na tle wyzwań globalnych przedstawił prof. dr hab. Jan Milewski z Instytutu Studiów Regionalnych i Globalnych, kierunki rozwoju współpracy organizacji pozarządowych z Ministerstwem Spraw Zagranicznych omówił Pan Krzysztof Filcek, reprezentant Grupy Zagranica.

Przedstawiciele organizacji bezpośrednio realizujących projekty dofinansowane z programu polskiej pomocy w 2006 r. zaprezentowali kilka najciekawszych inicjatyw, m.in. projekty wodne Polskiej Akcji Humanitarnej (Afganistan, Autonomia Palestyńska, Czeczenia, Irak, Sri Lanka), szkołę wybudowaną w Kenii, szpital w Angoli, TV Białoruś, program stypendialny dla białoruskich studentów oraz przedsięwzięcia szkoleniowe.

W czterech panelach dyskusyjnych swoje poglądy na temat zaangażowania Polski we współpracę rozwojową przedstawili: dyplomaci z krajów priorytetowych programu polskiej pomocy, reprezentanci polskich organizacji pozarządowych i administracji rządowej, dziennikarze, przedstawiciele środowiska akademickiego i misyjnego.